Zapraszam wszystkich odwiedzających do wspólnego wędrowania drogami rzeczywistości duchowej. Życie doczesne jest walką o życie wieczne; jest to walka pomiędzy Królestwem Boga, a królestwem złego ducha. Toczy się ona o każdego człowieka - również o Ciebie, Drogi Czytelniku. Toczy się ona nieustannie.

Blog ten ma na celu formację duchową oraz informowanie o zagrożeniach i pułapkach zastawianych przez złego ducha w celu udaremnienia zbawiania człowieka. Jeżeli złapiemy Jezusa za rękę i świadomie staniemy do walki przeciw pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich, to możemy być pewni zwycięstwa.

W przypadku pytań na dole strony znajduje się formularz kontaktowy.Z Polski wyjdzie iskra...


Papież Franciszek w trakcie nabożeństwa pokutnego 13 marca 2015 r. w Bazylice św. Piotra w Watykanie, zapowiedział, że 8 grudnia 2015 r., tj. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, rozpocznie się i będzie trwać do 20 listopada 2016 r. , czyli do liturgicznej Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
W archidiecezji krakowskiej oprócz katedry Wawelskiej kościołami jubileuszowymi jest dziesięć świątyń: bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, sanktuarium Maryjno-Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i kościół Świętych Piotra i Pawła w Wadowicach, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini oraz kościół Najświętszej Rodziny w Zakopanem. We wszystkich wymienionych parafiach można uzyskać jubileuszowy odpust win.
W celu podkreślenia tego wyjątkowego czasu należy wspomnieć, że Rok Jubileuszowy to nie jest to samo co np. Rok wiary, Rok św. Pawła itp. W Narodzie Wybranym Rok Jubileuszowy był obchodzony co 50 lat. Należało wtedy wprowadzić równość dla wszystkich Izraelitów. Kościół katolicki rozpoczął celebrację Roku Jubileuszowego w 1300 roku. Do dnia dzisiejszego zostało ogłoszonych 26 zwyczajnych jubileuszy. Rok Jubileuszowy w chrześcijaństwie obchodzony jest co 25 lat. Zdarzyły się jednak przypadki, że papieże ogłaszali ten rok poza określonym czasem. Ostatnie nadzwyczajne Lata Święte to: rok 1933, ogłoszony przez Piusa XI i rok 1983, ogłoszony przez św. Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia. Fakt ten więc obecnemu Nadzwyczajnemu Jubileuszowi nadaje jeszcze większe znaczenie.
Okres Jubileuszu ma być czasem refleksji nad tekstami biblijnymi mówiącymi o Bogu „bogatym w miłosierdzie” (Ef 2, 4). Nie chodzi jednak o teoretyczne zgłębienie, czym jest Miłosierdzie Boże. Ten Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jest dla nas duchowym kluczem do poznania i doświadczenia Wielkiego Miłosierdzia Stwórcy. Tylko żywe doświadczenie Boga daje możliwość przekazywania dalej Jego miłości i miłosierdzia.
Obserwując świat i zjawiska zachodzące tak w życiu jednostek, jak i całego społeczeństwa, widzimy wielkie odstępstwo, zdradę Boga i Jego Przykazań. Szerzy się przemoc, rozpusta, nieuczciwość, egoizm itd. Świat stopniowo zalewa fala duchowych ciemności, która czyni ludzi głuchymi za Słowo Boga. Fala ta nie oszczędza również naszego Narodu, dla którego Rok Miłosierdzia jest rokiem szczególnym ze względu na to, że właśnie z Polski za pośrednictwem s. Faustyny Kowalskiej został rozlany na cały świat kult Miłosierdzia Bożego. Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia pokrywa się z 1050. rocznicą Chrztu Polski. W 966 roku Mieszko I poprzez Chrzest poddał nasz Naród pod Prawo Boże i Jego Miłosierdzie.
U Pana Boga nie ma przypadków i myślę, że również ta zbieżność jubileuszów dla Polski przypadkiem nie jest. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę zdumiewające słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny spisane w jej Dzienniczku: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732). Widać więc, że Naród Polski jest szczególnie miły Zbawicielowi. Dlatego przestają zdumiewać liczne ataki i demoralizacja tego Narodu. Szatan zawsze uderza tam, gdzie się rozlewa łaska Boża i realizowane są plany Najwyższego.
Pan Jezus przez 2000 lat objawiał siebie, pozwalał się poznać. Najpierw wykupił nas za cenę własnego życia z niewoli grzechu i Szatana. Pokazał, że jest Dobrym Pasterzem, który szuka swoich owiec. Następnie poprzez św. Małgorzatę Alacoque objawił światu swą ogromną miłość, później pokazał przez Siostrę Faustynę jak miłosierny jest w swej miłości do stworzenia. Dziś przychodzi do nas i jedyne, czego chce, to tego, żeby Go uznać. Przed II wojną światową objawił się S.B. Rozalii Celakównie i równie zdumiewającymi słowami zwraca się przez nią do Narodu Polskiego: Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się. Konfrontując z sobą wypowiedź Pana Jezusa do Siostry Faustyny z wypowiedzią skierowaną do S.B. Rozalii Celakówny, widzimy, że wypełnieniem woli Pana Boga jest powrót całego Narodu pod Jego słodkie panowanie miłości. Uznanie Boga, Jego Prawa i porzucenie grzechów oraz posłuszeństwo Jego woli będzie tryskającym źródłem miłosierdzia na cały Naród Polski.

Przyglądając się wszystkim wydarzeniom, zrządzeniem Bożym staje się to, że Episkopat Polski ogłosił, że w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, tj. 19 listopada br. będzie Narodowy Akt Intronizacji Pana Jezusa w Narodzie Polskim. Tak więc Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Polsce zostanie zwieńczony oficjalnym powrotem Narodu pod skrzydła Jezusa Króla. 

Anna Kuraś