Zapraszam wszystkich odwiedzających do wspólnego wędrowania drogami rzeczywistości duchowej. Życie doczesne jest walką o życie wieczne; jest to walka pomiędzy Królestwem Boga, a królestwem złego ducha. Toczy się ona o każdego człowieka - również o Ciebie, Drogi Czytelniku. Toczy się ona nieustannie.

Blog ten ma na celu formację duchową oraz informowanie o zagrożeniach i pułapkach zastawianych przez złego ducha w celu udaremnienia zbawiania człowieka. Jeżeli złapiemy Jezusa za rękę i świadomie staniemy do walki przeciw pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich, to możemy być pewni zwycięstwa.

W przypadku pytań na dole strony znajduje się formularz kontaktowy.czwartek, 13 kwietnia 2017

Duchowa lekcja świętego Piotra


Ze względu na liturgiczny okres wielkanocny chciałabym podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi sfery duchowej człowieka w oparciu o wydarzenia paschalne. Wszystkim dobrze znana jest scena z Ewangelii, kiedy to Piotr trzykrotnie zapiera się swojego Mistrza. Warto zastanowić się, dlaczego tak się stało i jakie miało to znaczenie dla samego apostoła. Jaki wpływ wywarło na dalsze jego życie i głoszenie Ewangelii.
Zaparcie się Pana Jezusa ma swoje głębokie korzenie i dotyka sfery duchowej Piotra. Przywołajmy scenę z Ostatniej Wieczerzy, kiedy Piotr zarzeka się, że nawet na śmierć pójdzie za Jezusem. Pan powiedział: „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci". On zaś rzekł: „Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć". Lecz Jezus odrzekł: „Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz” (Łk 22, 31-34).